Home >

Exchess set 2: 32 stukken (w/z), 12 modellen

 | Exchess set 1  | Exchess set 3  | Exchess set 4  | NK-set

1 Keizer (Kr, draagt kroon)
1 Amazone (A, "dame te paard")
1 Magiër (M*, tovenaarspunthoed)
1 Minister (Mn, draagt grote steek)
1 Femme Fatale (F, dame in avondjapon)
1 Ambassadeur (As, draagt kleine steek)
1 Wacht (W, draagt kolbak of beremuts)
1 Baron (B, draagt eenvoudige kroon)
1 mobilisatiepion (m, fantasiemodel)
1 Parachutist (Pt, parachute)
2 renpionnen (r, slank model, puntig)
4 t-pionnen (t, met T-vorm)

s2groepwit.jpg (22712 bytes)
Copyright © 2002

s2emperor.jpg (5203 bytes) s2amazon.jpg (5785 bytes) s2magican.jpg (4786 bytes)
Keizer
gaat als Koning of 2 velden verticaal zonder te springen
Amazone
gaat als Dame of Paard
Magiër
gaat als Ambassadeur, maar kan niet slaan
s2minister.jpg (5254 bytes) s2femmefatal.jpg (4031 bytes) s2ambassador.jpg (4743 bytes)
Minister
gaat als Amazone, maar kan niet springen (dus ook: gaat als Dame of Ambassadeur)
Femme Fatale
gaat als Paard of Wacht (dus ook: als Koning of Baron), maar kan niet slaan
Ambassadeur
gaat als Paard of Wacht, maar kan niet springen
s2guard.jpg (4513 bytes) s2baron.jpg (4512 bytes) s2mobpawn.jpg (3964 bytes)
Wacht
gaat als Koning òf 2 velden diagonaal, horizontaal of verticaal waarbij hij mag springen
Baron
gaat als Paard òf 2 velden diagonaal, horizontaal of verticaal waarbij hij mag springen
mobilisatiepion
gaat 1, 2 of 3 velden recht naar voren zonder te slaan, òf 1, 2 of 3 velden diagonaal naar voren met slaan; hij mag niet springen
s2parachut.jpg (3811 bytes) s2rapidpawn.jpg (3659 bytes) s2tpawn.jpg (3309 bytes)
Parachutist
gaat 1 veld diagonaal
renpion
De renpion gaat 1 of 2 velden recht naar voren zonder te slaan, òf 1 of 2 velden diagonaal naar voren met slaan; hij mag niet springen
t-pion
De t-pion gaat 1 of 2 velden recht naar voren zonder te slaan, waarbij hij mag springen, òf hij gaat 1 veld recht opzij met slaan. De loop van de t-pion heeft dus (ook) een T-vorm

Foto's van de Exchess stukken door Tom Dingjan

 | Exchess set 1  | Exchess set 3  | Exchess set 4  | NK-set

Superschaak, schaak zonder openingstheorie
Copyright © 1999-2009 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl