Home > Opgaven >

Groep II: Opgaven met de NK-stukken: Groepen 1 - 6

Combinaties met de Amazone A, Keizerin Kn, Prinses Ps en Veteraan V

AKnPsV.gif (5341 bytes)

De stellingen zijn samengesteld uit gewone schaakstukken en de volgende vier superschaakstukken:

De Veteraan heeft alleen de loop van Koning of Paard; hij kan niet schaak of mat staan.

We beperken ons hier tot deze vier superschaakstukken omdat met deze stukken driemaal het Open NK Superchess is gespeeld (in 2004, 2005 en 2006), als onderdeel van het vermaarde Corus Chess Tournament in Wijk aan Zee.

Elk nieuw stuk heeft de gecombineerde loop van een Paard en een schaakstuk zodat schakers er gemakkelijk mee kunnen spelen. In de meeste stellingen spelen slechts enkele van de nieuwe stukken een rol. Met gebruik van een gewoon schaakspel en enkele gekleurde draadjes kan elke schaker zich direct wijden aan de oplossing van de onderstaande problemen. Een goede en plezierige manier om ervaring op te doen met deze nieuwe stukken. De problemen zijn gerubriceerd in zes groepen, globaal genomen geordend naar moeilijkheidsgraad:

Oplossingen (van de eerste drie groepen) worden gegeven na de laatste opgave van de groep. In enkele gevallen wordt een klein deel van de totale oplossing aan de lezer overgelaten als oefening. In de meeste afgebeelde stellingen kan Wit aan zet in een klein aantal zetten mat geven, terwijl hetzelfde geldt voor Zwart in dezelfde stelling. Dit gegeven helpt bij het vinden van de oplossing. Immers, de aan zet zijnde speler zal waarschijnlijk schaak moeten geven, want anders zou hij/zij misschien zelf snel mat gezet kunnen worden.

Terug naar boven

Superschaak, schaak zonder openingstheorie
Copyright © 2003-2007 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl